turkish turkish
KAYIT BEDELİ: 2000 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler :
- 4 gün boyunca 3 salonda gerçekleşecek tüm oturumlara katılım izni
- Stand alanlarını ziyaret ederek firma yetkilileri ile anlık görüşebilme imkanı
- Yarışma, etkinlik ve çekilişlere katılım hakkı
- Sözlü ve poster bildiri sergileme ve takip edebilme hakkı
- Dijital kongre ve bildiri kitapçığı
- Dijital sertifika
- TTB Kredilendirme
Münferit kayıt olmak için atuder@odet.com.tr adresi ile iletişime geçilmelidir.
* Kayıt ücretine KDV dahil değildir.


2020-2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Hak Sahibi Acil Tıp Uzmanları Derneğidir.
Registration Fee: 285 €

Fee Includes:
- Access to all sessions in 3 halls during 4 days
- Visit to exhibition stands & instant chance to talk with Pharma reps
- Right to attend competitions, event & lottery drawals
- Right to do or attendworal presentations & poster exhibitions
- Digital congress & abstract book
- Digital certificate
Please kindly email emre.tetik@odet.com.tr (Mr. Emre Tetik) for registration.


>2020-2021 © All Right Reserved. Emergency Medicine Physician Association of Turkey